Nr: 172 Assistent Produktutvärdering

Sök senast: Tillsatt

Syngenta är ett världsledande företag inom ”Agribusiness”, som arbetar för ett uthålligt och långsiktigt jordbruk genom innovativ forskning och utveckling. Företaget intar första plats inom växtskydd och är nummer tre på marknaden för högvärdiga kommersiella utsäden. Försäljningen år 2006 var cirka $ 8,1 miljarder. Syngenta har cirka 21 000 medarbetare i mer än 90 länder. Syngenta är noterat på den schweiziska börsen (SYNN) och i New York (SYT). Ytterligare information finns på www.syngenta.com.

Syngenta Seeds AB i Landskrona är specialiserat på förädling och produktion av sockerbetsfrö. Det säljs under varumärket Hilleshög till sockerbetsodlare världen över. För att möta framtida behov av sockerproduktion och sockerkonsumtion, görs betydande investeringar i forskning och utveckling av nya sockerbetssorter. Syngenta Seeds AB är Syngentas centrum för forskning och utveckling inom sockerbetor. Företaget har drygt 200 anställda. För mer information, besök www.syngenta.se


Syngenta Seeds AB

söker

Assistent Produktutvärdering

Du blir en nyckelperson i samordningen mellan utveckling av nya sorter, kontakter med myndigheter för officiell registrering och godkännande samt information och marknadsföring mot marknaden.

I arbetsuppgifterna ingår utvärdering av intern och extern information angående sortförsök samt sammanställning av landspecifik information från våra försök i hela västra Europa vilket innebär att du besöker våra försöksstationer i respektive land.

Kontakter med både myndigheter och marknadsaktörer ställer krav på din kommunikativa förmåga och det är viktigt att du har lätt att uttrycka dig i både tal och skrift.

Lämplig bakgrund för tjänsten är agronom- eller hortonomexamen alternativt fil.kand. inom växtförädling, gärna i kombination med praktisk erfarenhet av växtförädling med kommersiell inriktning. God organisations- och analysförmåga samt förmåga att arbeta både självständigt och i grupp är viktiga egenskaper för tjänsten. Goda kunskaper i engelska, som är vårt koncernspråk, är nödvändigt. Kunskaper i franska är meriterande. 

Vi erbjuder dig en tjänst med goda karriärmöjligheter inom koncernen, med placering i Landskrona, som är Syngentas globala forsknings- och utvecklingscentrum för sockerbetan.

Välkommen med din ansökan som du sänder till Kajson Agri Konsult, Storkvägen 7, 274 33 Skurup eller via www.kajson.se. Märk din ansökan med ”Ref.nr. 172”

För ytterligare information är du välkommen att ringa till chefen för Forskning & Utveckling Sockerbetor, Gerhard Steinrucken, tel. 0418- 43 70 87 eller till rekryteringskonsult Anna Kajson, tel. 0411- 45 733

Vi vill ha din ansökan senast den 29 februari 2008

cartier love bracelet replica, cartier love bracelet replica, cartier love bracelet replica, cartier love bracelet replica, cartier love bracelet replica, cheap nike roshe run, replica christian louboutin, cheap moncler jacekts, cartier love bracelet replica, christian louboutin replica