Nr: 292 Gårdsmästare

Sök senast: Tillsatt

Hargs Bruk AB bedriver verksamhet inom skogsbruk, lantbruk, fastigheter, jakt och park. Den sammanlagda arealen är 23 000 ha, vilken är fördelad på 20 000 ha skogsmark, 1 500 ha jordbruksmark och 1 500 ha övrig mark. Skogsbruk svarar för 70 % av omsättningen.

Av jordbruksmarken är drygt 650 ha utarrenderad medan ca 850 ha drivs i egen regi. Under 2014 upphör arrendena för gårdarna Christineholm och Löta, som då integreras i den egna verksamheten. På egendomen finns ca 600 byggnader av vilka merparten är uthyrda som permanent- och fritidsbostäder.

Lantbruket består av en större dikobesättning med ca 250 kor, som vintertid är inhysta i ladugården vid Löhammar. Växtodlingen är i huvudsak inriktad på foderproduktion. Läs gärna mer på www.hargsbruk.se 

Hargs Bruk AB

söker

                                      Gårdsmästare                                                    

Du kommer att ansvara för verksamhetsgrenen Lantbruk. I dina arbetsuppgifter ingår att självständigt organisera, planera, utveckla och effektivisera lantbruket. Tjänsten är ny och du erbjuds stora möjligheter att påverka, driva och utveckla den framtida verksamheten.  

I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår ansvaret för växtodlingen, där vallen är dominerande, betesmarkerna samt dikobesättningen. Produktionen är ekologisk. Du kommer också att vara arbetsledare, vilket innebär ansvar för två djurskötare och alla kontakter med externa företag och inhyrd personal gällande lantbruket. Huvuddelen av tjänsten är praktiskt arbete och resterande uppgifter består av organisation och administration.

Vi söker dig som är affärsmässig och har stort intresse av köttdjur/nötkreatur och växtodling, framförallt vallodling. Kunskap om EU-stöd och bidragsoptimering är meriterande.

Vi vill gärna att du är lantmästare eller har annan likvärdig utbildning i kombination med praktisk erfarenhet av liknande arbete.              

Välkommen med din ansökan till Kajson Agri Konsult, e- post info@kajson.se.

Märk din ansökan med ”Ref nr 292”.

Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta VD Ulf Dietrichson, tel. 0173-887 71, lantmästare Sture Gustavsson, tel. 070-778 20 52 eller rekryteringskonsult Catharina Matsdotter, Kajson Agri Konsult tel. 070-266 69 49.

Sök snarast

cartier love bracelet replica, cartier love bracelet replica, cartier love bracelet replica, cartier love bracelet replica, cartier love bracelet replica, cheap nike roshe run, replica christian louboutin, cheap moncler jacekts, cartier love bracelet replica, christian louboutin replica