Nr: 329 Driftschef

Sök senast: Tillsatt

Information om Hvilan Utbildning
Hvilan Utbildning i Åkarp är en renodlad trädgårdsskola och anses idag vara en av de större utbildarna inom trädgårdsbranschen. Det är en av få skolor som är branschägd och ägs av GRO – Gröna näringens riksorganisation – en ideell förening som ligger under LRF Trädgård. Skolan bedriver utbildning i Åkarp (mellan Malmö och Lund) samt i Stockholm.

Skolan erbjuder bland annat gymnasieutbildningar, kurser, yrkeshögskole- och vuxenutbildningar i naturskön miljö med parker, plantskola och växthus om 1200 m2 som används för odling av blommor och grönsaker. Det finns också en markbyggnadshall där studerande övar anläggning och stensättning vintertid.

Omkring 65 personer arbetar på Hvilan Utbildning. Bland dessa finns ca 25 behöriga lärare samt instruktörer. Kompetensnivån är mycket hög bland personalen, både vad gäller teoretiska kunskaper och yrkesskicklighet inom de olika områdena.

Hvilan Utbildning är den största trädgårdsskolan i Sverige men samtidigt en förhållandevis liten skola med cirka 400 studenter inom olika åldersgrupper och utbildningsformer – varav ca 80 bor på vårt internat i Åkarp under veckorna. Detta skapar en unik atmosfär med en fin samhörighet och en god kontakt mellan lärare och studerande.

Skolans uppdrag är att utbilda framtidens bästa medarbetare och företagare – människor som vill jobba inom trädgårds- eller blomsterbranschen med odling, handel, anläggning eller design.

Skolan har en omsättning på 55 000 000 kr och är i stark expansiv tillväxt.

Driftschef
Dritschefen ansvarar för:
• befintlig produktion som omfattar växthus, friland samt gårdsbutik, markerna inklusive arrende och fastigheterna gentemot uppställda mål, kvantitativa som kvalitativa.
• både för den långsiktiga utvecklingen och den dagliga driften av verksamheten. Detta innebär att tydligt utveckla och driva befintliga arbetsområden tillsammans med personalen i enheten gentemot uppsatta mål.
 
Tjänsten är placerad under VD och i ledningsgruppen.

Ledningsgruppen är en viktig sammansättning där dels daglig samverkan mellan enheterna löses samt utveckling av verksamheten diskuteras.

I enheten ingår trädgårdsmästare som besitter specifika kunskaper kring odling i växthus och friland, personal tillhörande produktion, gårdsbutik, säsong och fastighet samt vaktmästeri.
 
Lärare samt studerande närvarar/praktiserar inom enheten och det är av yttersta vikt att driftschefen samverkar med övrig personal och kan se samspelet mellan utbildningsuppdraget inom de praktiska momenten (utan att själv undervisa) kontra uppställda affärsutvecklande mål.

I uppdraget ligger att driftschefen färdigställer utvecklingsmål för verksamhetsåret som godkänns av VD.

Resursanskaffningen görs utifrån budget samt i samråd med VD.
Ansvaret för daglig drift enligt de områden som angetts innebär
• resursanskaffning samt skötsel av maskiner, inventarier samt i förekommande fall lokaler för att möta befintliga och nya utbildningar.
• personalrekrytering, personalbemanning inklusive schemaläggning.
• driftschefen ska kunna ingå i arbetslaget vid behov och deltaga i den dagliga operativa verksamheten.
• I tjänsten ingår också att vid olika tillfällen informera om produktionen samt i förekommande fall även utbildningen/arna samt medverka vid olika mässor, branschdagar och liknande evenemang gentemot branschen och intressenter.
Bakgrund, Kravprofil
Agrar eller annan relevant utbildning och/eller bakgrund.
Exempelvis:
• Lantmästare
• Gårdsmästare
• Trädgårdsingenjör
• Dokumenterad tidigare erfarenhet av arbetsledning
 
Omfattning
100 %
Tillträde
Snarast
Övrig information
• Tjänsten kräver mycket hög servicenivå gentemot övrig verksamhet, tycka om att arbeta med människor, ha hög integritet, vara trygg som person samt kunna leverera inom utsatt tid och behålla ”helikopterseendet”.
• Vidare ställs det mer krav på att vara entreprenör och affärsutvecklande mer än förvaltande.
• Mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga till branschen, personal, studerande samt övriga kontakter.
• Självständigt driva arbetsprocesser mot fastställda mål och vara en ”problemlösare”.
• Arbeta såväl med operativa frågor inom enheten och samtidigt kunna lyfta in strategiska utvecklingsområden från Hvilans hela organisation in till enheten och att vara pro-aktiv.
 
Ansvarig närmaste chef
VD
Frågor angående tjänsten
Elisabeth Broberg Lewén, 040-46 37 00
 
Sista ansökningsdag:
Fredag 3 juni 2016
Rekrytering och urvalsprocessen påbörjas omgående, så vänta inte med din ansökan.
Ansökan med CV och referenser skickas snarast till:
Anette Eggert, anette.eggert@hvilanutbildning.se
 
Rekrytering sker i samarbete med Kajson Agri Konsult.

cartier love bracelet replica, cartier love bracelet replica, cartier love bracelet replica, cartier love bracelet replica, cartier love bracelet replica, cheap nike roshe run, replica christian louboutin, cheap moncler jacekts, cartier love bracelet replica, christian louboutin replica