Nr: 351 Jordbruksförvaltare

Sök senast: Tillsatt

Uppsala Akademiförvaltning förvaltar till Uppsala universitet anknutna stiftelser och deras förmögenheter. Verksamheten är indelad i fyra affärsområden; Jordbruk, skogsbruk, stadsfastigheter och finansförvaltning. I dessa ingår 40 gårdsarrenden och ca 135 sidoarrenden vilka omfattar 14 600 ha jordbruksmark, 54 000 ha skogsmark samt 212 000 kvm stadsfastigheter. Vi är tjugotvå personer som arbetar på förvaltningen, kontoret ligger centralt beläget i Uppsala. Läs gärna mer om oss på www.uaf.uu.se

Uppsala Akademiförvaltning söker

Jordbruksförvaltare med ansvarsområde arrende


Din uppgift innebär att ansvara för kontakterna  med våra arrendatorer. Detta innebär bl.a.  kontakter gällande arrendevärderingar, avtal syneförättningar och markförbättringar, samt kontakter med grannar, företag och myndigheter gällande våra fastigheter  mm. Arbetsfördelningen över året är ca halvtid på kontoret och resterande tid är möten ute hos arrendatorerna och övriga kontakter. 

Vi erbjuder ett omväxlande och utvecklande arbete i en positiv och stimulerande arbetsmiljö där introduktion och fortbildning är en viktig och naturlig del i vår företagskultur. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer samt att du förstår och tillämpar affärsmässiga principer.

Lämplig bakgrund kan vara agronom eller lantmästare. Ekonom, jurist eller lantmätare i kombination med  god branschkännedom inom jordbruk kan också vara en tänkbar bakgrund. Erfarenhet av praktiskt jordbruk och kunskap om arrendefrågor är meriterande.

Välkommen med din ansökan till 
info@kajson.se märk din ansökan med "Ref nr 351”
Har du några frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta jordbrukschef Curt Malmenstedt, tel 018 4717510 eller rekryteringskonsult Catharina Matsdotter, Kajson Agri Konsult tel. 070- 266 69 49

Vi vill ha din ansökan senast den 1 juni

cartier love bracelet replica, cartier love bracelet replica, cartier love bracelet replica, cartier love bracelet replica, cartier love bracelet replica, cheap nike roshe run, replica christian louboutin, cheap moncler jacekts, cartier love bracelet replica, christian louboutin replica